.
.
Eindhoven Eertijds
.
.
..
......................................................De Kloosterdreef met spelende kinderen....................................................................................De St. Catharinakerk in volle glorie.
.
.

.
Inkijk in de Stratumsedijk met een kar met enorm grote wielen.
..
.
.
...........................................................De Kerkstraat met veel volk......................................................................................................Een rustige Rechtestraat.

 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina