..
.
Eindhoven Eertijds
.
.
Links zien we het beeld van Suzette Noiret, een van de figuren uit het boek Camera Obscura, geschreven door Nicolaas Beets
onder de schuilnaam Hildebrand. Rechts uit hetzelfde boek de figuur Buikie. Beide werken zijn gemaakt door beeldhouwer Jan
Bronner en staan in het Stadswandelpark.
..
.
..

.
Een kijkje in Stratum, waar we de achterzijde van 't Pannenhuijs kunnen zien.
.
.


.
Links opnieuw een van de figuren uit de Camera Obscura: Keesje het Diakenhuismannetje, ook weer van Jan Bronner en ook weer in
het Stadswandelpark. Rechts: Danseres in concentratie II van Fioen Blaisse. Ja, ook weer in het Stadswandelpark.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina