.
.
.
Eindhoven Eertijds
.
.
.

.
De Genneper Molen hebben we al vaker op onze site gehad. Deze opname heeft echter m.i. iets bijzonders. Het lijkt
wel een litho, een steendruk. En concentreer je nu eens op dat bruggetje... is het niet of je er bènt?
.
.
.

.
Lang geleden, aan de Geldropse Weg: de Nazorginrichting St. Joseph-Burgh. Het wordt tegenwoordig Glorieuxpark ge-
noemd en de organisatie richt zich o.a. op duurzaam bouwen, zonne-energie en biologisch voedsel.
.
.
.

.
We zijn in het Stadswandepark en drie zwanen (neem ik aan) houden ons gezelschap. Het is zó lang geleden dat er van
een rustiek brugje nog geen sprake is, laat staan van kunstwerken...
.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina