.
.
.
Eindhoven Eertijds
.
.
.

.
De Dommel, met links en rechts treurwilgen, die zich spiegelen in het water. Rechts van het midden de twee torens van
de St. Catharinakerk. De Dommel is dezelfde gebleven, maar wat is er verder veel veranderd...
.
.
.

.
Wat hebben we daar, op de Hermanus Boexstraat? Een monumentje, dat het Volderke heet. Carnavalsmenneke natuurlijk.
't Is nog maar de vraag wat er dit jaar (2022) van het carnaval terecht komt, in verband met de corona-pandemie. Deze foto
staat er, opdat we er allemaal het beste van hopen. Want: ne volder is ne goeie mens - salaai!
.
.
.

.
Omdat we toch in het centrum zijn: de Boschdijktunnel. De st.Antoniuskerk staat er nog in al zijn hoogheid. Tja, foto-
grafeer je de tunnel van deze kant, dan is het Boschdijktunnel, fotografeer je hem van de andere kant, dan is het de
Emmasingeltunnel.
.
..
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina